LIÊN HỆ
Nguyen Hieu Corporation
Công ty Cổ phần Nguyễn Hiếu
Tel: +84 941 034 567 | +84 886 040 506
Add: 2.20I đường số 7, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
nguyenhieutrading@gmail.com
HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

NỘI DUNG LIÊN HỆ