TUYỂN DỤNG
Nguyen Hieu Corporation

Tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu JSC luôn hướng đến xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có đạo đức trong kinh doanh, tận tụy với khách hàng. Chúng tôi luôn trao cơ […]