TIN TỨC
Nuôi gia cầm trong mùa nóng

Một công bố mới đây cho thấy một vài sự thay đổi về dinh dưỡng và quản lý để giúp gia cầm vượt qua được vấn đề stress nhiệt.   Gia cầm có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể chúng trong phạm vi hẹp của nhiệt độ môi trường ( từ 16 – 26 […]

Một công bố mới đây cho thấy một vài sự thay đổi về dinh dưỡng và quản lý để giúp gia cầm vượt qua được vấn đề stress nhiệt.

 

Gia cầm có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể chúng trong phạm vi hẹp của nhiệt độ môi trường ( từ 16 – 26 oC). Ở vùng nhiệt đới, hầu như quanh năm nhiệt độ môi trường thường thường là trên khoảng giới hạn này, S.S. Diarra and P. Tabuaciri của trường đại học Nam Thái Bình Dương – Samoa đã viết trong tạp chí quốc tế khoa học gia cầm. Nhiệt độ môi trường xung quanh cao ảnh hưởng bất lợi cho quá trình phát triển của gia cầm, đối với gia cầm lấy thịt dễ bị ảnh hưởng hơn gia cầm lấy trứng. Các tác giả dựa trên những tài liệu đã được công bố để giải thích cho chủ đề này.

 

 

 

Tác giả đã có những phát hiện quan trọng khi gia cầm có hiện tượng giảm hiệu suất, chủ yếu là giảm lượng thức ăn thu nhận do đó giảm tốc độ tăng trưởng và chất lượng thịt, giảm số lượng và chất lượng trứng và giảm hiệu quả sử dụng thức ăn.

Một số phương thức cho ăn đã được sử dụng để giảm bớt những ảnh hưởng bất lợi của nhiệt độ cao đến năng suất gia cầm.

Mặc dù hầu hết các nghiên cứu về quản lý dinh dưỡng khi stress nhiệt đã được tiến hành trên gà thịt, ngoài ra cũng có 1 vài nghiên cứu về quản lý dinh dưỡng trên gà đẻ trong điều kiện stress nhiệt.

Trong nghiên cứu của mình, các tác giả thấy rằng việc cho ăn thức ăn viên tốt hơn thức ăn bột hoặc ẩm ướt có thể giúp duy trì lượng thức ăn thu nhận. Thay đổi hàm lượng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cũng cần thiết như mức năng lượng giảm và protein tăng trong điều kiện nắng nóng vừa phải. Lựa chọn cách cho ăn cũng được xem là có hiệu quả khi những con gia cầm được cung cấp chất dinh dưỡng chúng cần vào 1 thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Bổ sung thêm thức ăn hoặc nước uống có điện giải có thể hữu ích nhưng việc này cần làm cẩn thận nếu không có thể bị ướt chất độn chuồng hoặc phản tác dụng.

 

Nhiều tài liệu hay về các lọai vitamin A, D, E và B tổng hợp cũng cho thấy tác dụng có lợi của vitamin trong năng suất gia cầm, tuy nhiên kết quả của vitamin C đã có những thay đổi.

 

»› Dinh dưỡng khoáng trong chăn nuôi gia cầm

 

Không nên cho ăn vào thời điểm nóng nhất trong ngày, cho ăn vào buổi sang sớm và chiều tối sẽ đạt hiệu quả cao, và điều này có thể tăng không gian của người cho ăn khi di chuyển , hoặc cung cấp thêm thức ăn trong thời gian nhiệt độ cao.

 

Cuối cùng, quan trọng là cung cấp nhiều nước cho gia cầm trong thời gian stress nhiệt. Chúng uống nhiều hơn khi nhiệt độ tăng, nhiệt độ nước và nguồn nước (kiểu, chiều cao, hình thức) tất cả đều ảnh hưởng đến hiệu suất của gia cầm.

»› Dinh dưỡng nước trong chăn nuôi gà bao nhiêu là đủ?

Diarra and Tabuaciri kết luận, thực hiện quản lý chế độ ăn uống cũng như thay đổi năng lượng : tỉ lệ protein, thức ăn ướt, bổ sung chất điện giải,thời gian cho ăn, hình thức và chiều cao nước uống để cải thiện hiệu suất khi stress nhiệt.

 

Họ bổ sung thêm hiệu quả của thực tiễn này có thể thay đổi bởi 1 số lí do bao gồm thời gian và cường độ của nhiệt độ, độ ẩm tương đối, tốc độ không khí , loại và tuổi gia cầm.